متقاضیان خرید خودروهای وارداتی توجه نمایند
اخبار اخبار خودرو

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی بخوانند

عرضه جدید خودروی وارداتی برای متقاضیان از تاریخ ۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ادامه دارد. بر اساس شرایط جدید سامانه، متقاضیان می‌توانند ۳ خودرو انتخاب کنند و در صورت تخصیص خودرو دیگر قابلیت لغو و تغییر خودرو ندارند و در صورت عدم تکمیل وجه […]