اخبار اخبار فرهنگی

انسجام و امید اجتماعی، محور فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی

تبلیغات بنری

دبیر شورای کل فرهنگ کشور گفت: هویت، انسجام و امید اجتماعی محور فعالیت های شورای کل فرهنگ در دوره جدید فعالیت است.

به گزارش تیلا، عطیفه خادمی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: بزرگترین آسیب برای نسل آینده، ایجاد رکود در حل مشکلات و ناامیدی جمعی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: تحقق مشارکت مردمی در گرو اصل امید اجتماعی و رویای جمعی در جامعه است.

الکاظمی افزود: امید در جامعه موجب پیشرفت جامعه و به معنای روحیه خودباوری است و ما می توانیم این کار را انجام دهیم.

وی گفت: تصویر واقعی نسل آینده این است که این نسل می خواهد و می تواند مشکلات را حل کند و تحریف تصویر واقعی بزرگترین آسیب برای نسل آینده است که به ضرورت زندگی جمعی خود امیدوار است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: امید اجتماعی بر اساس وجود انگیزه جمعی از طریق مشارکت مردمی شکل می گیرد و اتفاقی است که گفتمان سیاسی در جامعه باید به آن پایبند باشد.

الکاظمی گفت: گفتمان سیاسی که امید اجتماعی، انگیزه های جمعی و مشارکت عمومی را مورد حمله قرار می دهد. در فضای عمومی جامعه مورد نقد و پرسش قرار گیرد.

وی افزود: در گفتمان سیاسی نمی توان از مشارکت مردمی صحبت کرد، بلکه مطالبات و الزامات آن را نادیده گرفت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: امید اجتماعی و انگیزه جمعی از اصول تحقق مشارکت مردمی است.

خادمی افزود: خانواده ایرانی با وجود همه سختی ها با امید زندگی می کنند. خانواده های ایرانی رویای جمعی جامعه ایرانی را با هم می سازند.

وی گفت: گفتمان سیاسی فرصت بی نظیری برای تفکر و برنامه ریزی است تا امید فردی و خانوادگی جامعه ایران حفظ شود و در سطح امید اجتماعی جاری شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: هویت، انسجام و امید اجتماعی محور فعالیت های شورای فرهنگ عمومی در دوره جدید فعالیت است.

تبلیغات بنری

iribnews به نقل از تیلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *